VMWARE WORKSTATION PRO 15.0 FULL LICENSE

Được coi là phần mềm ảo hóa hệ điều hành mạnh mẽ nhất hiện nay. Dễ dàng giả lập các hệ điều hành khác nhau, từ Windows, Linux hay Tablet/Mobile.

Với việc kỉ niệm 20 năm thành lập VMWARE sẽ cho ra phiên bản VMWARE WORKSTATION PRO 15.0 với nhiều nâng cấp mới như: nâng cấp giáo diên DPI, hỗ trợ API REST mới và các hệ điều hành mới nhất hiện nay …

DOWNLOAD VMWARE WORKSTATION PRO 15.0

Dễ dàng tương thích với hầu hết các hệ điều hành và yêu cấu về phần cứng cũng không cần quá cao trừ khi bạn sử dụng nhiều máy ảo thể làm LAB.

System Requirements:

 • Systems using Processors (CPUs) launched in 2011 or later are supported except: Intel Atom processors based on the 2011 “Bonnell” micro-architecture (e.g. Atom Z670/Z650; Atom N570)
 • Systems using Intel Atom processors based on the 2012 “Saltwell” micro-architecture (e.g. Atom S1200, Atom D2700/D2500, Atom N2800/N2600).
 • Systems using AMD processors based on the “Llano” and “Bobcat” micro-architectures (e.g. code-named “Hondo”, “Ontario”, “Zacate”, “Llano”)
 • Systems using Intel processors based on the 2010 “Westmere” micro-architecture (e.g. Xeon 5600, Xeon 3600, Core i7-970, Core i7-980, Core i7-990)
 • 1.3GHz or faster core speed
 • 2GB RAM minimum/ 4GB RAM or more recommended.

Host Operating Systems (64-bit)

 • Ubuntu 15.04 and above
 • Red Hat Enterprise Linux 6 & above
 • CentOS 7.0 and above
 • Oracle Linux 7.0 and above
 • openSUSE Leap 42.2 and above
 • SUSE Linux 13 and above
 • Windows 7 and above
 • Windows Server 2008 and above

Để download VMWARE WORKSTATION PRO 15 bạn có thể vào trực tiếp trag chủ VMWARE.COM

Chú ý tùy vào hệ điều hành mà bạn sử dụng mà download cho Windows hoặc Linux.

VMWARE WORKSTATION

Sau khi cài đặt hãy sử dụng license sau để active full verion:

 • UZ3J8-D8F5M-M84LZ-W6WZZ-WP8T6
 • AZ5NK-4TGEJ-088PZ-96X5X-ZL2T4
 • VV510-AWYE1-M85QZ-NMYZG-QA8W6
 • ZG75A-4DY8K-489TQ-YQNZV-Y2UWA
 • CY7JA-2LZE4-480CQ-TDM7V-ZK8DF
 • YA75U-89XE4-08EQY-45WNT-NC890
 • YV5XR-0AG93-H845Q-DDZQC-M2KWF
 • AA1JR-0TX86-4847Y-JDQGV-YQKF8
 • ZA35K-FHX4Q-0848P-MGW5G-N28FD
 • YZ192-86X1N-H884Q-GWXEC-N7HV0
 • FZ5XU-40X0H-48EXP-DPYGT-MZKYA
 • YY3T0-42DEN-H88MZ-RDPEG-Y6RR0
 • AU75H-2EWE2-M85QQ-JXXNZ-MCHA4
 • FG3N0-FFD0P-0895Z-64P7C-XQRA2
 • GG1D8-4QXE1-481NY-C6XQX-Y3U9D
 • FU58K-2YX9J-M8ETZ-DWNEG-X7KAA
 • FF788-A1X86-08E9Q-5YN79-XV0YD
 • FC51U-43Z0L-H85TZ-NZQ5G-PZUW6

Nếu bạn có vấn đề khi cài đặt hãy tham khảo thêm bài viết sau: Vmware Workstation Pro

ADS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *