Tự làm dịch vụ đám mây với NEXTCLOUD. Tại sao không ?

Bạn đã từng lưu trữ dữ liệu trên Dropbox, Onedrive, Google Drive nhưng lo sợ với việc lộ thông tin. Vậy tại sao bạn không tự làm một dịch vụ lưu trữ đám mây cho riêng mình? Đơn giản mà nhanh chóng Next cloud sẽ làm được điều đó.

Tự làm dịch vụ đám mây với NEXTCLOUD

Nhắc tới Nextcloud, chúng ta phải biết trước về ownCloud. Công ty ownCloud do Frank Karlitschek thành lập và phát triển về ứng dụng web đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin, lưu trữ từ xa của các tập tin. Được thiết kế để làm việc với một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm cả MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle Database, và PostgreSQL..vv

Để tìm hiểu thêm về owncloud các bạn có thể xem thêm tại đây: Owncloudserver

Dựa trên tinh thần là hoàn toàn miễn phí nên nó đã phát triển 1 cách nhanh chóng. Nhưng một vài năm trước đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thay vì hướng tới cộng đồng để phát triển thì các dự án đã được hướng theo ý tưởng khác. Các doanh nghiệp đã phải trả tiền để hỗ trợ. Các phàn nàn từ cộng đồng Open Source ngày 1 dài về việc owncloud đã bỏ qua những feedback từ phía khách hàng, giao diện người dùng bị cắt xén nhiều hay việc release sản phẩm mà chức năng update bị lỗi.

NEXTCLOUD

Với những vấn đề lớn này, Frank đã từ chức và thành lập NextCloud cùng rất nhiều thành viên nòng cốt của ownCloud cũ. Cũng tương tự như Dropbox hay Google drive, giải pháp này sẽ là một máy chủ giúp chia sẻ tập tin cho phép bạn lưu trữ các nội dung cá nhân của bạn, như tài liệu và hình ảnh. Sự khác biệt duy nhấy là tất cả các tính năng của nó đều là open source.

Những tính năng chính:

 • Dễ dàng truy xuất tài liệu, hình ảnh của bạn ở bất cứ đâu
 • Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu tương tự như dropbox, hoặc onedrive
 • Giao diện thân thiện cho phép chia sẻ dữ liệu với những người khác
 • Hỗ trợ truy xuất từ máy tính, table, hay chỉ cần một smartphone là đủ
 • Dễ dàng quản trị, kiểm soát dữ liệu và giữ chúng một cách an toàn.
 • Theo dõi hoạt động của tệp cũng như hiệu xuất của hệ thống.
 • ..vv..

Cài đặt và cấu hình đám mây trên Ubuntu 16.04

Chú ý: Để cài đặt đám mây bạn cần cài đặt sẵn LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên máy chủ

Để cài đặt LAMP các bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn cài LAMP trên Centos 6.x

Bước 1: Downloading 

Truy cập vào đường link sau vào lựa chọn phiên bản mà bạn muốn cài đặt:

Download Link

 • Sử dụng câu lệnh “curl” để download trực tiếp từ máy chủ:

Example:

# cd /tmp

# curl -LO https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-10.0.1.tar.bz2

 • Kiểm tra phiên bản download có bị giả mạo hoặc có bị hỏng trong quá trình download hay không:

# curl -LO https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-10.0.1.tar.bz2.sha256

# shasum -a 256 -c nextcloud-10.0.1.tar.bz2.sha256 < nextcloud-10.0.1.tar.bz2

→ Output

nextcloud-10.0.1.tar.bz2: OK

 • Nếu kết quả trả lại OK bạn đã có thể yên tâm và xóa file .sha256

# rm nextcloud-10.0.1.tar.bz2.sha256

Bước 2: Cài đặt và cấu hình

 • Sử dung câu lệnh tar để giải nén file:

# sudo tar -C /var/www -xvjf /tmp/nextcloud-10.0.1.tar.bz2

 • Tạo 1 file với tên nextcloud.sh

# nano /tmp/nextcloud.sh

 • Thêm vào các dòng sau:

printf “chmod Files and Directories\n”

find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640

find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750

chmod 755 ${ocpath}

printf “chown Directories\n”

chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/assets/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/themes/

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/

chmod +x ${ocpath}/occ

printf “chmod/chown .htaccess\n”

if [ -f ${ocpath}/.htaccess ]

then

chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess

fi

if [ -f ${ocpath}/data/.htaccess ]

then

chmod 0644 ${ocpath}/data/.htaccess

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/.htaccess

fi


 • Chạy dòng lệnh với bash:

# sudo bash /tmp/nextcloud.sh

→ Output

Creating possible missing Directories

chmod Files and Directories

chown Directories

chmod/chown .htaccess

 • Tiếp tục tạo file cấu hình trong /etc/apache2/sites-available

# sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

 • Thêm vào các dòng lệnh sau:

Alias /nextcloud “/var/www/nextcloud/”

<Directory /var/www/nextcloud/>

Options +FollowSymlinks

AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>

Dav off

</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud

SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud

</Directory>


Lưu lại và thoát file:

 • Cho phép web sử dụng a2ensite

# sudo a2ensite nextcloud

→ Output

Enabling site nextcloud.

 • Cho phép web sử dụng a2enmod:

# sudo a2enmod rewrite

→ Output

Enabling module rewrite.

 • Cài đặt các gói bổ xung cho PHP:

# sudo apt-get update

# sudo apt-get install  php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip

 • Khởi động lại apache:

# sudo systemctl reload apache2

Bước 3: Tạo Database MySQL

 • Đăng nhập vào MySQL:

# mysql -u root –p

 • Tạo database:

CREATE DATABASE nextcloud;

GRANT ALL ON nextcloud.* to ”set_database_username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘set_database_password’;

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT

Bước 4: Đăng nhập thông qua trình duyệt web

http://server_domain_or_ip/nextcloud

Sau khi truy cập bạn cần khai bảo tài khoản cũng như database để có thể đăng nhập.

NEXTCLOUD

Bên trên là toàn bộ cấu hình và cài đặt. Thật đơn giản phải không. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment cho chúng tôi.

Chúc các bạn thành công !

>> Làm thế nào tạo ORGANIZATIONAL UNITS (OU) and ENABLEING GPO (GROUP POLICY) trong ZENTYAL PDC SERVER – PART 3

>> Làm thế nào tự build NAS XPENOLOGYLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *