TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC FTP

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn TCP. Cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua giao thức TCP/IP. FTP sử dụng 2 cổng gồm : cổng 20 để truyền dữ liệu (data port) và cổng 21 dùng để truyền câu lệnh ( command port )

>> 3 cách giới hạn hiệu năng CPU dùng cho Windows Defender trong Windows 10

>> Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC FTP

Hoạt động của FTP :

a ) Active FTP

tong-quan-ve-giao-thuc-ftp-01

Bước1: Client sử dụng 1 cổng ngẫu nhiên gọi là N ( N > 1024 ) dùng để khởi tạo kết nối đến port 21 của Server (command port ) có kèm theo giá trị port N+1 (data port)

Ở đây, client sử dụng port có giá trị N=1026 có kèm theo thông tin port 1027 để kết nối đến port 21 của Server

Port 21 của Server và Port 1026 của Client là 2 port truyền câu lệnh (command port)

Bước2: Server gửi xác nhận ACK về cổng lệnh (command port) của client (Ở đây gửi về port 1026 của Client)

Bước3: Server khởi tạo kết nối từ port 20 của mình đến cổng dữ liệu mà client đã khai báo trước đó (Ở đây cổng dữ liệu của Client là 1027)

Bước4: Client gửi ACK phản hồi cho Server

Khi FTP Server hoạt động ở chế độ active. Client không tạo kết nối thật sự vào cổng dữ liệu của server, mà chỉ đơn giản là thông báo cho server biết rằng nó đang lắng nghe trên cổng nào và server sẽ kết nối ngược về client cổng đó.

b ) Passive FTP

tong-quan-ve-giao-thuc-ftp-02

Bước1: Client kết nối vào cổng lệnh của server phát lệnh PASV (lệnh mà client báo cho Server biết nó đang ở chế độ passive )

Bước2: Server trả lời bằng Port 2024 và cho client biết cổng 2024 đang mở để nhận kết nối dữ liệu

Bước3: Client tạo kết nối truyền dữ liệu từ cổng N+1 là 1027 đến cổng 2024 của Server

Bước4: Server xác nhận ACK cho cổng dữ liệu của Client

FTP Server là gì :

Là máy chủ lưu giữ tài nguyên được hỗ trợ bởi giao thức FTP cho phép truyền dữ liệu trên mạng

VD: Wu-ftpd , ProftpD , Pureftpd , Vsftpd trên Linux hoặc dịch vụ FTP Server trên Windows Server…

FTP Client là gì :

Là chương trình cho phép giao tiếp với FTP Server. Để thiết lập một kết nối FTP ta cần có địa chỉ IP hoặc tên máy tính , tài khoản gồm user và password.

VD : FileZilla , WinSCP…

READ MORE

>> DANH SÁCH 12 PHẦN MỀM CLOULD STORAGE TRÊN LINUX – P2

>> [Giveaway] AVG Internet Security 2020 and AVG TuneUp Free for 1 Year


WHAT NEXT

MICROSOFT

Virtualization Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *