SQL Server – Download links all version

SQL Server 2017

Bạn đang loay hoay với google và tìm kiếm file ISO SQL server mà không chắc đường linh đó an toàn. Bạn cần một 1 danh sách tổng hợp các phiên bản SQL để download nhưng phải an toàn. Hãy bookmark ngay bài viết này vì đây là điều bạn đang tìm.

SQL Server Evaluation Edition

  • SQL Server 2019 On-Premises 180 Day Free Trial – Download Link (Click chọn Download Free Trial và điền thông tin theo mẫu).
  • SQL Server 2017 RTM Evaluations | 180 days – Download Link
  • SQL Server 2016 with SP2 Evaluations | 180 days – Download Link
  • SQL Server 2014 SP3 Evaluations | 180 days – Download Link

SQL Server Developer Edition

  • SQL Server 2019 Developer – Download Link (Click chọn phiên bản Developer và Download)
  • SQL Server 2017 Developer – Download Link

SQL Server Express Edition

SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Sample Databases

Data Migration Assistant

SQL Server 2019 on Linux

Chúc các bạn thành công !

>> Làm thế nào cấu hình SQL Server Log Shipping ?

>> [Giveaway] Malwarebytes miễn phí license bản quyền 3 tháng

ADS

WHAT NEXT

MICROSOFT

AWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *