Làm thế nào RESET PASSWORD CENTOS

Nếu bạn bị quên mật khẩu root của Centos thì đừng lo lắng. Vì bạn có thể reset lại mật khẩu một cách đơn giản theo các bước hướng dẫn dưới đây dựa vào Boot Loader GRUB.

Làm thế nào RESET PASSWORD CENTOS

Bước 1 : Khởi động lại hệ điều hành

Bước 2 : Đến màn hình Booting Centos. Ấn E

Bước 3 : Chọn tiếp E

huong-dan-reset-password-centos-02

Bước 4 : Chọn dòng thứ 2 là “kernel /vmlinuz-2.6.32….” . Ấn tiếp E

Bước 5 : Điền số 1 sau “rhgb quiet”. Sau đó Enter

huong-dan-reset-password-centos-04

Bước 6 : Lúc này , màn hình về Bước 4 . Ấn B để boot. Sau khi load hệ thống về runlevel 1.

Lúc này nhập câu lệnh sau :

#passwd root

Tiến hành nhập mật khẩu. Sau đó reboot

huong-dan-reset-password-centos-05

Lúc này quá trình reset password centos đã xong. Bây giờ ta chỉ việc đợi cho hđh load vào màn hình đăng nhập!

Mở rộng :

Vậy câu hỏi đặt ra : Nếu ta không muốn người khác có thể truy cập HĐH thông qua reset password ?

Câu trả lời : Đặt pass cho Grub Boot Loader

Bước 7 : Trên terminal. Tiến hành tạo pass mã hóa MD5

Đánh câu lệnh sau :

#grub-md5-crypt

Sau đó , ta nhập password bình thường vào. Lúc này, mật khẩu từ dạng cleartext sẽ được mã hóa MD5 và sinh ra chuỗi mới ngay dưới.

Bước 8 : Coppy chuỗi kí tự đã được mã hóa md5

Bước 9 : Truy cập file grub.conf để thêm dòng lệnh

#vi /boot/grub/grub.conf

Thêm dòng lệnh sau rồi lưu lại :

password –md5 {pass md5 đã coppy}

Lúc này, sau khi khởi động hệ thống. Màn hình GNU Grub ở bước 3 sẽ không ấn được(edit)để để reset mật khẩu mà chỉ ấn được P (password) để nhập mật khẩu.

Sau khi nhập mật khẩu, ta có thể đổi password bình thường. Việc bảo mật Grub Boot Loader này giúp tránh truy cập trái phép từ thiết bị vật lí hoặc hacker có tài khoản quản trị các máy ảo VPS.

huong-dan-reset-password-centos-09

Chúc các bạn thành công !Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *