Làm thế nào quản lý ZENTYAL PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER) từ Windows System – Part 2

Làm thế nào quản lý Zentyal PDC (Primary Domain Controller) từ Windows System bằng remote software on a Windows 7.

Zentyal PDC (Primary Domain Controller) gần như bắt chước một Active Directory cơ bản của Windows 2008. Bạn có thể thiết lập người dùng nhóm, chia sẻ file, thêm các tên miền mới, các bản ghi DNS, thiết lập Group Policy Setting cho toàn bộ máy tính khiến việc quản lý toàn bộ máy tính trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Requirements (yêu cầu):

  1. Cài đặt và cấu hình Zentyal 5.0 như một PDC.
  2. Một máy tính chạy win 7 có thể kết nối tới zentyal PDC và sử dụng được Remove system.
  3. Cài đặt Remote Server Administrator Tool cho Win 7.
  4. Phần mềm Putty Remote Client.
  5. Phần mềm WinSCP Remote Client.

Step 1: Kết nối máy tính vào domain

1.Đăng nhập vào tài khoản administrator local account.

2. Kiểm tra kết nối từ PC đến domain

Zentyal PDC

3. Tùy theo hệ thống sử dụng DHCP hoặc không. Nếu không có bạn có thể đặt IP tĩnh để có thể join vào domain.

4. Lựa chọn mở “Computer” -> Right click “Properties” -> Change -> Domain “pdc-vnitnews” -> OK.

5. Bạn sẽ nhận được thông báo Welcome nếu thành công join domain. (Chú ý bạn cần khởi động lại máy tính để đăng nhập vào domain).

6. Sau khi reboot đăng nhập vào domain theo mẫu: domain_name\Administrator username and password.

Zentyal PDC

Step 2: Cài đặt softwares để remote access zentyal PDC

  1. Sử dụng trình duyệt web để download softwares Remote Server Administration Tools (chú ý cần lựa chọn phiên bản x86 hoặc x64 và tùy chọn vào hệ điều hành mình sử dụng).
  2. Sau khi cài đặt software hãy khởi động lại máy tính để hoàn tắt quá trình cài đặt.
  3. Từ Control panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off.
  4. Lựa chọn tích cài đặt những mục như hình dưới đây và click chọn OK

5. Tiếp tục reboot một lần nữa rồi chọn Start -> Control Planel – > System and Security -> Andministrator Tools and select Active Directory Users and ComputersGroup Policy Management and DNS và gửi chúng đến Desktop như một shortcut.

6. Bây giờ hay thử remote connection to DNS server Zentyal PDC. Open Dns và nhập và FQDN (fully qualified domain name) như hình bên dưới.

7. Ngay lập tức bạn có thể connect tới DNS và chỉnh sửa thông số như một windows server bình thường.

8. Tiếp theo là Users và GroupOpen Active Directory User and Computer, lựa chọn tên miền của bạn để tạo một New Group.

9. Nhập vào Group Name và chọn Distribution trong Group Type.

10. Tiếp tục tạo một User và yêu cầu thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên.

11. Bây giờ hãy quay trở lại và đăng nhập bằng trình duyệt web https://172.16.0.100:8443 -> go to Users and Computers Module -> Manage. Chúng ta có thể thấy user là vnitnews1 đã được tạo trên Zentyal PDC server -> tiếp tục vào user này vào group đã tạo Allow_User.

Zentyal PDC

12. Trở lại việc truy cập thông qua remote và kiểm tra user vnitnews đã được add thành công vào group Allow_Usser.

13. Ngoài ra bạn còn còn có thể sử dụng nhiều thuộc tính khác như (change paswords on logonenter telephone numberaddress, change profile path, etc)

14. Và bước cuối cùng trong bài này là turn on” Emable roaming profiles” cho user có thể truy cập documents and setting có cùng một desktop hoặc đồng bộ file không login nhiều desktop.

15. Server sẽ giữ roaming profiles theo được dẫn “/home/samba/profiles” bạn có thể dùng câu lệnh để remote hoặc phần mềm như Putty or WinSCP để kêt nối tới.

16. Mặc đinh Zentyal sẽ sử dụng câu lệnh sudo cho root. Vậy nên nếu bạn muốn enable root account trên server bạn cần kết nối thông qua giao thức SSH.

17. Để setup Group Policy on User and Computers bạn chỉ cần click vào  Group Policy Management đã được tạo shortcut trên Desktop.

Bây giờ bạn đã có thể quản lý toàn bộ server Zentyal PDC bao gồm: DNS, Active Directory, Users and Groups, Group Policy, Local system access thông qua CMD or GUI. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

Chúc các bạn thành công !

 >> Làm thế nào cài đặt SERVER ZENTYAL 5.0 như một PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER) – PART 1

>> Làm thế nào cài đặt OpenVPN Server trên Ubuntu 16.04Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *