Làm thế nào kiểm tra máy tính có chip Trusted Platform Module hay không ?

Trusted Platform Module là gì ?

“TPM (Trusted Platform Module) là một vi mạch (hoặc chip) được thiết kế để cung cấp các chức năng liên quan đến an ninh cơ bản, chủ yếu liên quan đến các khóa mã hóa. TPM được cài đặt trên bo mạch chủ của một máy tính hoặc máy tính xách tay, và giao tiếp với phần còn lại của hệ thống bằng cách sử dụng một bus phần cứng”

Trích: vnreview.vn

Với TPM version 1.2 sẽ chỉ hỗ trợ Windows 10, Windows Server 2016 >= ver 1607, Windows Server 2019.

TPM version 2.0 sẽ hỗ trợ tất cả Windows 10, Windows Server 2016, 2019 nhưng sẽ yêu cầu UEFI firmware và không hỗ trợ legacy BIOS.

Ngoài ra để hiểu sâu hơn về TPM bạn có thể tham khảo thêm theo đường dẫn sau: https://docs.microsoft.com hoặc thông qua https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module

Để kiểm tra máy tính có chip Trusted Platform Module hay không ?, Hãy thử ngay 1 trong 4 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Kiểm tra TPM thông qua TPM Management Tool

  • Sử dụng phím tắt “Windows + R” để mở hộp thoai RUN và nhập vào câu lệnh sau: “tpm.msc
Trusted Platform Module
  • Trusted Platform Module (TPM) Management sẽ được mở ra ngay lập tức.
Trusted Platform Module
  • Trong đây bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về chip TPM nhu: Status, Version…
  • Còn nếu bạn thấy thông báo “Compatible TPM cannot be found” có thể chip TPM chưa được bật trong BIOS hoặc máy tính của bạn không có chip.

Phương pháp 2: Kiểm tra thông qua Device Manager

  • Mở Device Manager và tìm đến mục “Security devices”. Tích chọn mũi tên để mở rộng các thành phần bên trong.
  • Nếu bạn thấy “Trusted Platform Module” vậy có nghĩa máy tính của bạn đang sử dụng chip TPM

Phương pháp 3: Sử dụng Command Prompt

  • Mở Command Prompt với quyền administrator và nhập vào câu lệnh sau:

wmic /namespace:\\root\cimv2\security\microsofttpm path win32_tpm get * /format:textvaluelist.xsl

Trusted Platform Module
  • Bạn sẽ có được thông tin và trạng thái của chip TPM còn nếu bạn nhận được thông báo “No Instance(s) Available“ thì có nghĩa máy tính bạn không có chip TPM.

Phương pháp 4: Kiểm tra thông qua UEFI/BIOS

  • Truy cập vào Bios và kiểm tra các tab như Security tab hoặc Advanced tab, tìm đến các trường như “TPM Support“, “Security Chip“.
  • Bạn sẽ thấy được trạng thái như “Enable” hoặc “Disable”, còn nếu bạn không tin thấy trường thông tin nào như vậy thì có thể máy tính của bạn không có chip TPM.

READ MORE


WHAT NEXT

WINDOWS 10 / 8/ 7

AWS CLOUD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *