Làm thế nào giám sát hệ thống LINUX với NETDATA

Netdata là giải pháp mã nguồn mở được thiết kế để giám sát tài nguyên theo thời gian thực trên hệ điều hành Linux. Với giao diện boottrap đẹp mắt và được lập trình bằng ngôn ngữ C, sẽ giúp người quản trị monitor hệ thống một cách dễ dàng.

Một số tính năng chính:

 • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
 • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
 • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
 • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
 • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
 • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
 • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
 • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
 • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
 • Postfix email server message queue.
 • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
 • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
 • SNMP devices.

Hệ điều hành hỗ trợ

 • Gentoo
 • Arch Linux
 • Ubuntu / Debian
 • CentOS
 • Fedora
 • RedHat
 • Scientific Linux

Được thiết kế để hỗ trợ hệ điều hành trên nền tảng Linux. Sau đây là các bước cài đặt:

Bước 1: Cài đặt gói hỗ trợ 

 • Debian/Ubuntu:

#sudo apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config

 • Centos / Fedora / Redhat :

#yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig -y

Bước 2: Tải gói phần mềm

Có 2 cách để tải Netdata là sử dụng : git clone hoặc tải trực tiếp tại đây

Đối với git clone :

#git clone https://github.com/firehol/netdata.git –depth=1

#cd netdata

#./netdata-installer.sh

Đối với tải trực tiếp sử dụng ftp đẩy file netdata-master.zip

#unzip netdata-master.zip

#cd netdata-master

#./netdata-installer.sh

Bước 3 : Tiến hành cài đặt

Sau khi chạy lệnh ./netdata-installer.sh

Enter để tiếp tục

Cài đặt thành công sẽ hiện Enjoy !

Bước 4 : Tắt iptables hoặc mở port (Port 19999)

Debian/Ubuntu: #sudo ufw disable

Centos : #service iptables stop

Lúc này ta được kết quả :

Chúc các bạn thành công !

>> NAS XPENOLOGY là gì? Giải pháp NAS XPENOLOGY cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ

>> Làm thế nào cấu hình bảo mật hệ điều hành CENTOSWHAT NEXT

LINUX

GIVEAWAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *