Làm thế nào export và import Local Security Policy trong Windows 10 ?

Làm thế nào export và import Local Security Policy trong Windows 10 ? Hãy xem ngay bài viết sau bởi đây là điều bạn đang tìm kiếm.

>> AOMEI Backupper Pro v6.1 – miễn phí license bản quyền

>> Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

Phương pháp 1: Export và Import Local Security Policy with GUI (Giao diện)

Với Local Security Policy Editor bạn sẽ dễ dàng migrate hoăc replicate cũng một local security policy settings trên nhiều máy tính khác nhau:

Export:

  • Bắt đầu bằng việc click cùng lúc 2 phím “Windows key + R“. Trong hộp thoại run bạn nhập vào “secpol.msc” và Enter để mở Local Security Policy Editor.
  • Click chuột phải vào Security Settings trong left-side pane và lựa chọn “Export policy”.
Export và Import Local Security Policy
  • Trong tab mới bạn hãy tìm tới nơi đế save file security settings file (.INF), hãy đặt cho nó 1 cài tên và click SAVE
  • Bạn có thể kiểm tra bằng việc open file bằng notepad, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ local security policy, bao gồm cả account lockout và password policy.
Export và Import Local Security Policy

Import:

  • Cũng trong Local Security Policy Editor, tại Security Settings bạn right-click và chọn “Import policy“.
  • Tìm để file security settings file (.INF) mà bạn đã lưu trước đó và chọn Open.
  • Khởi động lại máy tính để apply new local security policy.

Phương pháp 2: Export và Import Local Security Policy with Command Prompt

Export:

Thông qua cmd bạn sử dụng câu lệnh sau:

secedit.exe /export /cfg D:\security-policy.inf

Trong đó: “security-policy” là tên bạn sẽ đặt, “D:\” là nơi bạn lưu file.

Import:

secedit.exe /configure /db %windir%\security\local.sdb /cfg D:\security-policy.inf

Export và Import Local Security Policy

Phương thức này sẽ thực sự hưu ích khi bạn sử dụng phiên bản Home edition mà không có Local Security Policy Editor.

Hãy để lại comment nếu bạn có bất kì thắc mắc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE:

>> Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

>> Làm thế nào cài đặt CENTOS 8 trên VirtualBox

>> [Giveaway] Backup4all Lite 8.6 – miễn phí license trị giá $ 19.99


WHAT NEXT

MICROSOFT

LINUX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *