Làm thế nào Enable Telnet Client trong Windows 10 / 8 / 7 ?

Làm thế nào Enable Telnet Client trong Windows 10 / 8 / 7 ?. Hãy làm theo 2 phương pháp sau:

>> Làm thế nào cài đặt CENTOS 8 trên VirtualBox

>> Làm thế nào bảo mật APACHE trên hệ điều hành CENTOS

Phương pháp 1: Enable Telnet Client bằng việc sử dụng Control Panel

  • Mở Control Panel với Large icons view, và click vào lựa chọn Programs and Features.
Enable Telnet Client
  • Lựa chọn click “Turn Windows features on or off” ở bên left pane.
  • Trong “Windows Features window“, tích vào checkbox for Telnet Client và click OK
  • Khi hoàn tất việc enable, bạn sẽ thấy thông báo “Windows completed the requested changes”.
  • Hãy vào CMD và let start
Enable Telnet Client

Phương pháp 2: Enable Telnet Client bằng việc sử dụng PowerShell hoặc Command Prompt

  • Mở Windows PowerShell (hoặc Command Prompt) với administrator.
  • Nhập vào câu lệnh sau để install telnet:

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

Enable Telnet Client
  • Còn khi bạn muốn disable hoặc uninstall telnet, run the below command:

dism /online /Disable-Feature /FeatureName:TelnetClient

Cũng khá dễ phải không !. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> Làm thế nào export và import Local Security Policy trong Windows 10 ?

>> Lubuntu – Hệ điều hành Linux dành cho máy cấu hình thấp


WHAT NEXT

OFFICE TOOL

ANTIVIRUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *