Làm thế nào Clear hoặc Flush DNS Cache trong Windows 10, 8, 7 ?

Đã bao giờ bạn gặp lỗi  DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN or ERR_NAME_NOT_RESOLVED khi truy cập website hay chưa ?. Còn trình duyệt thì hiện lỗi 404 error hay “The site can’t be reached“. Vấn đề này thường gặp do DNS của bạn chưa được update và windows không thể phân giải được tên miền. Vậy nên cách tốt nhất là Clear hoặc Flush DNS Cache trong Windows 10, 8, 7.

>> 4 cách check serial của ổ cứng SSD, HDD trên Windows

>> Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

Step 1: Kiểm tra DNS Cache

  • Mở CMD với quyền administrator và sử dụng câu lênh sau:

ipconfig /displaydns >C:\dnscache.txt

Flush DNS

Trong đó >C:\dnscache.txt sẽ giúp bạn export DNS cache ra file text để tiện so sánh về sau. Bạn có thể mở nó với notepad, trong đó chứa toàn bộ IP addresses mà bạn đã truy cập

Step 2: Clear hoặc Flush DNS Cache

  • Cũng tại CMD với quyền administrator bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

ipconfig /flushdns

Flush DNS

Sau khi nhấn Enter,  DNS Resolver cache sẽ được xóa ngay lập tức. Windows sẽ tự tạo mới và update DNS cho bất kỳ website nào bạn truy cập sau đó.

Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> VMware Workstation 15.5 Pro – Full License

>> 10 Cách giúp tăng tốc máy tính – Share my studio


WHAT NEXT

MICROSOFT

AUDIO, VIDEO, PHOTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *