Làm thế nào cấu hình DUAL-WAN LOAD BALANCING và FAILOVER PFSENSE – Part 2

Tiếp tục bài viết về Pfsense. Làm thế nào cấu hình DUAL-WAN LOAD BALANCING và FAILOVER PFSENSE – Part 2

Kiểm tra tính năng LOAD BALANCING trong Pfsense.

Bước 1: Từ thanh menu, truy cập ‘Status‘ -> ‘Gateway‘, bạn sẽ thấy cả 2 gateway đều cùng online.

LOAD BALANCING

Bước 2: Kiểm tra thời gian thực, ta sử dụng tính năng ‘Trafic Graph’ bên dưới ‘Status‘ menu.

LOAD BALANCING

Cấu hình Failover Pfsense

Bước 1: Để cấu hình tính băng failover trên Pfsense, chúng ta cần tạo thêm 2 Tier khác. Từ thanh menu chọn ‘System‘ -> ‘Routing‘, tại đây chúng ta đã gán một tier loadbalancer, hãy cũng tạo 2 group failover now.

Chọn ‘Group‘ bên dưới mục Sytem: Gateway Group. Tạo groups 1 tên WAN1, và group 2 tên WAN2. Chú ý Tại group WAN1Failover, hãy chọn WAN1 là Tier1 và WAN2 là Tier2, trong mục Trigger Level hãy chọn Packet Loss -> Save.

Bước 2: Làm tương tự với WAN2, tuy nhiên bạn cần setup ngược lại WAN1 là Tier2 và WAN2 là Tier1.

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy ba group, bao gồm 1 group chon loadbalancing và 2 group chon Failover.

Bước 3: Cấu hình Firewall Rules for Failover. Click chọn edit tại 2 rule WAN1Failover và WAN2Failover.

LOAD BALANCING

Tại mục Gateway add gateway mà bạn đã tạo.

Bước 4: Add thêm gateway cho DNS Server, từ menu ‘Status‘ chọn ‘General Setup‘ và gán như hình bên dưới.

Kết: Để kiểm tra tính năng failover bạn có thể tắt một card mạng và check xem mạng còn chạy không nhé. Nếu vẫn ping được google vậy là thành công.

Chúc các bạn thành công !

>> Làm thế nào tạo tài khoản guest trên Windows 10

>> Làm thế nào vô hiệu hóa Windows Update trên Windows 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *