Làm thế nào cài đặt CWP CONTROL PANEL

CWP Control Panel tự động cài đặt LAMP trên máy chủ của bạn (Apache, PHP, phpMyAdmin, mailserver và webmail). Tính năng của nó là giúp cải thiện đáng kể hiệu suất máy chủ và biên dịch PHP từ mã nguồn, làm cho nó một bảng điều khiển tuyệt vời cho các máy chủ VPS RAM chặt chẽ. 

Một số tính năng của CWP Control Panel:

 • Varnish Cache server ( Cải thiện hiệu suất máy chủ gấp 3 lần )
 • Nginx Reverse Proxy
 • Hỗ trợ Apache và Nginx
 • Hỗ trợ DNS zone
 • Hỗ trợ Email ( postfix + dovecot , webmail , spf , opendkim , antispam..)
 • Giám sát phần cứng ( Memory , Disk , service , network…)
 • Sử dụng CSF Firewall , Anti DOS
 • Quản lí SSL
 • Quản lí Backup
 • SSH trên web

Để xem chi tiết các bạn truy cập tại đây

Hướng dẫn cài CWP Control Panel

A ) Chuẩn bị trước khi cài đặt 

 • Centos 6.x bản minimal, Centos 7 không hỗ trợ
 • Kiểm tra cấu hình phần cứng

Cấu hình tối thiểu :

32bit: Nhỏ nhất 512MB RAM

64bit: Nhỏ nhât 1GB RAM

Cấu hình khuyến cáo: 4GB RAM để có thể sử dụng đầy đủ chức năng.

B ) Bắt đầu quá trình cài đặt :

Bước 1: Thay đổi hostname

#vi /etc/sysconfig/network

Chỉnh hostname :

Bước 2 : Update hệ điều hành

#yum install wget –y

#yum update –y

Sau đó reboot hệ thống :

#reboot

Bước 3 : Cài CWP Control Panel

#cd /usr/local/src

#wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest

#sh cwp-latest

CONTROL PANEL

Chú ý : Quá trình cài đặt có thể mất hơn 30’. Lúc này bạn có thể xem DEMO tại địa chỉ :

http://185.4.149.65:2030

root/admin123

hoặc end-user :  test-dom/admin123

Sau đó tiến hành reboot :

#reboot

Lúc này, bạn truy cập địa chỉ : HTTP://IP_ADDRESS:2030

user : root

pass : Mật khẩu của bạn

CONTROL PANEL

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *