Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

remove services trong Windows 10

Windows service là gì ?. Windows Services hay gọi tắt Services là những dịch vụ, ứng dụng hay chương trình chạy các chức năng riêng thường xuyên trong background. Một số servies sẽ được tích hợp sẵn vào hệ thống đi kèm với hệ điều hành Windows 10, bên cạnh đó cũng có những services phát sinh khi bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm về windows service theo đường dẫn sau: https://en.wikipedia.org/

Làm thế nào remove services trong Windows 10 ?

Note: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ service đó được sử dụng cho ứng dụng nào trước khi xóa, nếu không việc xóa có thể gây lỗi cho hệ thống.

Việc remove services trong Windows 10 có thể sử dụng bằng hai phương pháp.

Phương pháp 1: Sử dụng command line (CMD)

  • Mở hộp thoại RUN bằng việc giữ Windows Key, then press “R
  • Nhập vào cmd và chọn enter
  • Nhập “SC DELETE servicename“, rồi click chọn “Enter“. (Trong đó servicename là tên service mà bạn muốn xóa)

Phương pháp 2: Sử dụng Registry

  • Mở hộp thoại RUN bằng việc giữ Windows Key, then press “R
  • Nhập vào “regedit“ và chọn enter
  • Tìm theo đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
  • Bên dưới folder “Service” sẽ chứa toàn bộ service. Với mỗi giá trị “DisplayName” ứng với một Service.
  • Di chuyển tiếp tới “Edit” > “Find” tìm tới service mà bạn muốn loại bỏ

Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> Làm thế nào Disable Snipping Tool trong Windows 10 ?

>> Làm thế nào cài đặt Ubuntu 20.04 trên VirtualBox


WHAT NEXT

HOW TO

AWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *