[Giveaway] Bitdefender Total Security 2020 Free 3 months

Bitdefender

Tiếp tục mang đến trải nghiệm cho người dùng bằng việc khuyến mãi license bản quyền 3 tháng cho phần mềm Bitdefender Total Security 2020. Một giải pháp cho người dùng chống lại thất thoát dữ liệu và bảo bệ máy tính trước các cuộc tất công của hacker

Bằng việc tích hợp những tính năng mới nhất như công nghệ đám mây, firewall, anti-phishing, online banking, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay parental control sẽ mang đến cho người sự an tâm khi sử dụng. Tất nhiên phần mềm hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành như Windows, Mac OS, iOS và Android.

Để biết thêm thông tin về phần mềm các bạn có thể tham khảo thêm tại: https://www.bitdefender.com

Có gì mới trong Bitdefender Total Security 2020 ?

  • Secure VPN for complete online privacy
  • Multi-layer ransomware protection to keep your files safe
  • Unbeatable threat detection to stop sophisticated malware
  • Minimal impact on your system performance
  • Complete protection for Windows, macOS, Android and iOS
  • ..vv..

[Giveaway] Bitdefender Total Security 2020 Free 3 months

Để nhận được license bản quyền các bạn hãy làm theo các bước sau:

Step 1: Truy cập vào trang web sau: “Promotion Page

Step 2: Điền vào địa chỉ email, tích chọn  “I’m not a robot” và click GET IT NOW

Step 3: Tạo tài khoản với email mà bạn vừa đăng kí, truy cập vào email và download phiên bản để cài đặt.

Note: Phần mềm sẽ tự động active full version.

Điều khoản khi sử dụng

  • Không được hỗ trợ kĩ thuật
  • Chỉ sử dụng license với mục đích cá nhân
  • Miễn phí nâng cấp lên phiên bản mới nếu có.
  • License có thể sử dụng cho các phiên bản khác nhau như Windows, MacOS, iOS, and Android.

ADS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *