[Giveaway] 3StepPDF – miễn phí license bản quyền

3StepPDF

Được thiết kế chuyên dụng cho Windows 7, 8 và 10. 3StepPDF cho phép chỉnh tạo, chỉnh sửa, trích suất, cắt, ghép, hình mờ ..vv.. cho các tài liệu PDF chỉ với ba bước đơn giản.

Ví dụ khi bạn muốn watermark một bộ tài liệu PDF với logo công ty bạn, chỉ cần chọn tệp bạn muốn watermark với logo việc còn lại là của 3StepPDF.

Những đặc điểm chính

  • Tạo một tài liệu PDF mới
  • Trích xuất văn bản từ hình ảnh bằng OCR
  • Lưu văn bản trích xuất dưới dạng PDF mới
  • Hỗ trợ chỉnh sửa, trích suất, cắt, ghép, hình mờ
  • ..vv..

System Requirements: Windows 7 or later

License: lifetime, one computer, no updates, no support

How to crop a PDF:

[Giveaway] 3StepPDF – miễn phí license bản quyền

Để nhận được license bản quyền các bạn hãy làm theo các bước sau:

Step 1: Truy cập vào trang web sau: Giveaway Page

Step 2: Download 3StepPDF và sử dụng license code bạn nhận được để active full version hoặc bạn có thể sử dụng luôn license code dưới đây.

License Email: giveaway@64bitapps.com
License Key: 71368-00E31-EBB8D-EF9E8

Chúc các bạn thành công !

>> [Giveaway] iPhone Eraser – miễn phí license bản quyền

>> THÁI ĐỘ HƠN TRÌNH ĐỘ?


ADS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *