Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup – Windows Server 2012

Windows Server Backup một công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu được Microsoft phát triển cho phiên bản Windows Server 2012. Hãy cùng VNITNEWS tìm hiểu một vài tính năng cũng như cách cài đặt và cấu hình Windows Server Backup – Windows Server 2012.

Tính năng chính trong Windows Server Backup

 • Full server (All volume): Sao lưu tất cả các volume của server
 • Selected volume: Sao lưu một volume xác định
 • System state: Sao lưu dữ liệu System state của Windows (bao gồm Active Directory)
 • File/Folder: Sao lưu dữ liệu dạng file/folder
 • Bare-metal recovery: Tạo bản sao lưu để phục hồi Bare-metal

Bạn có thể sử dụng Windows Server Backup để sao lưu dữ liệu của Local server hoặc Remote server. Windows Server Backup hỗ trợ chạy thủ công một lần (One-time Backup)hoặc chạy tự động theo lịch sao lưu (Schedule Backup). Về giao diện, Windows Server Backup hỗ trợ 3 giao diện là MMC Snap-in, Command-line và Windows PowerShell cmdlets.

Windows Server Backup có 2 loại backup:

 • VSS full backup
 • VSS Copy backup (mặc định là loại này)

VSS full backup: backup xong thì xóa luôn thuộc tính A.

VSS copy backup: backup dữ liệu nhưng không xóa thuộc tính A. Ta nên dùng  loại này khi server có kèm theo phần mềm backup khác (vì như đã biết các chương trình backup phải dựa vào thuộc tính A)

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup Windows Server 2012

Chú ý: Nếu bạn sử dụng máy ảo chạy windows server 2012, bạn cần add thêm ổ cứng. (ổ cứng ảo cần ít nhất 2 phân vùng).

Lưu ý:

 • Để sử dụng Windows Server Backup, account đăng nhập Windows phải thuộc nhóm Administrators hoặc Backup Operators.
 • Khi backup 1 folder nào đó được phân quyền NTFS thì Group Backup Operator phải có ít nhất là quyền Read.
 • Windows Server Backup không hỗ trợ việc khôi phục Full System trên 2 nền tảng OS khác nhau. Ví dụ, không thể khôi phục một bản sao lưu Full System được tạo trên server chạy Windows Server 2008 sang server chạy Windows Server 2008 R2 hay Windows Server 2012.

Bước1: Mở Server Manager -> Add Roles and Features -> chọn Next 

Bước2: Trong mục Select Feature chọn click “Windows Server Backup“. Next  -> Install.

Bước3: Để khởi chạy dịch vụtừ giao diện Server Manager -> Tool -> Windows Server Backup hoặc (start -> run -> wbadmin.msc)

Hướng dẫn tạo mới file backup trong Windows Server Backup

Bước1: Trong mục actions bên tay phải của bạn sẽ thấy 2 option để tùy chọn backup:

 • Backup once: chỉ backup 1 lần sau khi ta cấu hình.
 • Backup Schdule: chạy theo lịch biểu mà ta thiết lập.

Bước2: Hãy cùng thử Backup ScheduleGetting Started: -> Next

Select Backup Configuration:

 • Full Server (bare metal backup): sao lưu tất cả các ổ đĩa có trên server.
 • Custom: tùy chọn folder, ổ đĩa để sao lưu. Ta chọn Custom -> Next

Select Items for server: Chọn Add Items: để chọn nơi muốn backup

VD: Tạo folder DATA là nơi lưu dữ liệu, và chọn backup folder DATA.

(lưu ý: để chỉnh loại backup thì sau khi chỉ định nơi backup, ta chọn Advanced setting -> tab VSS Settings)

Chú ý: để hiểu rõ thêm về VSS các bạn có thể tham khao thêm tại đây: Difference between VSS Full Backup and VSS Copy Backup

Bước3: Specify Backup Time: lập lịch để backup chạy

Ta có 2 option

 • Once a day: lịch biểu chạy 1 lần backup trong 1 ngày
 • More than once a day: lập lịch để chạy backup nhiều lần trong 1 ngày:

Tùy thuộc vào lịch làm việc tại công ty mà chúng ta đặt lịch

Specify Destination File: Chọn nơi lưu trữ file backup

 • Back up to hard disk… : lưu file backup trên 1 ổ cứng riêng
 • Back up to a volume: lưu trên 1 phân vùng  (chung ổ đĩa với HDH)
 • Back up to a shared network volume: lưu trên 1 share folder trong hệ thống mạng.

Lưu ý:

 • Cách 1 và 2 dữ liệu sẽ được nối tiếp, bạn sẽ có được bản backup cho từng thời điểm.
 • Cách 3 với đường truyền mạng dữ liệu của bạn sẽ bị ghi đè.

Bạn sẽ thấy thông báo format ổ cứng để sử dụng cho file backup (ổ cứng sẽ bị ẩn và không thể truy cập) -> Finsish.

Thông báo successfully!

Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài viết, VNITNEWS sẽ trả lời bạn một cách sớm nhất!

Chúc bạn thành công!

READ MORE


WHAT NEXT

WINDOWS 10 /8.1 /7

INTERNET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *