CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP TRÊN WINDOWS SERVER 2012

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark hay gateway. Hãy cùng VNITNEWS thực hiện cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012.

DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước, hay còn gọi tắt là DORA:

  1. Discover – là khi mà các client gửi gói tin quảng bá yêu cầu địa chỉ IP, nói cách khác gói tin này được gửi đi để tìm kiếm server.
  2. Offer – là quá trình mà DHCP Server nhận được gói tin quảng bá và trả lời cho client.
  3. Request – là quá trình là client yêu cầu DHCP Server cấp cho mình IP.
  4. Ack – Ack viết tắt của Acknowledges là quá trình mà DHCP Server đã nhận được yêu cầu và cấp địa chỉ IP cho client.

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Chú ý: Cần đặt IP cho card mạng trước khi khi cấu hình Dynamic Host Configuration Protocol, nếu chưa biết các bạn có thể tham khảo thêm: tại đây

Mục tiêu tạo một Scope cấp một dãy IP như sau:

  • 192.168.1.100 – 192.168.1.110
  • Subnet mask: 24 bit
  • Default Gateway: 192.168.1.1
  • DNS: 192.168.1.10

Bắt đầu cài đặt

Bước 1: Tại Server Manager, lựa chọn Add Roles and Features để cài DHCP Role.

Bước 2: Chọn Role-base or feature-based installaion và next

Bước 3: Chọn Server sẽ cài đặt DHCP -> next

Bước 4: Chọn tích vào ô DHCP Server.

DHCP

Chú ý: bạn sẽ được yêu cầu cài đặt thêm một số tùy chọn bổ xung, hãy lựa chọn Add Features.

dhcp-windows-server-2012_02

Bước 5: Xem lại gói service và role đã chọn và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

dhcp-windows-server-2012_03

Bước 6: Sau khi cài đặt xong, tại cửa sổ Server Manager chúng ta vào thẻ Tool tìm và chọn DHCP để mở cửa số DHCP.

DHCP

Chú ý: Bạn cần tạo một Scope, Scope sẽ chứa dãy IP mà bạn muốn cấp phát.

Bước 7: Click IPv4 -> New Scope, đặt tên cho scope.

DHCP
dhcp-windows-server-2012_06

Bước 8: Điền vào những thông tin cần thiết. vd: tại đây ta sẽ tạo một scope cấp phát dải địa chỉ ip từ 1.100 – 1.110 /24.

Bước 9: Option tiếp theo là lựa chọn dải IP mà chúng ta không muốn cấp phát. Các bạn có thể sử dụng những IP này cho các máy Server or Boss!

DHCP

Bước 10Lease Duration, thời gian DHCP server sẽ cấp IP mới cho các client. Bạn có thể để mặc định và next.

Bước 11: Một số option bổ xung như cấp phát DNS, Defalt Gateway cho client.

dhcp-windows-server-2012_08

Bước cuối cùng: Chọn Yes, I want to active this scope now để ngay lập tức Active Scope.

Để kiểm tra dịch vụ Dynamic Host Configuration Protocol, trên client bạn kích hoạt việc nhận ip từ dhcp. Nếu client nhập được ip từ dải 1.100 – 1.110 là bạn đã thành công!

Thật đơn giản phải không! Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì.

Nguồn: https://vnitnews.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *