[AWS] Làm thế nào quản lý tài khoản IAM – Identity and Access Management

IAM là gì ? (AWS Identity and Access Management)

Hiểu đơn giản AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS một cách bảo mật. Khi sử dụng IAM, bạn có thể tạo, quản lý người dùng và nhóm AWS, sử dụng các quyền để cho phép và từ chối quyền truy cập vào tài nguyên AWS của họ.

IAM là một tính năng được cung cấp miễn phí của tài khoản AWS. Bạn chỉ phải trả phí cho việc sử dụng các dịch vụ AWS khác bởi người dùng của bạn.

>> 3 phương pháp Stop Sharing Folder trong Windows 10

>> 3 cách để Disable IPv6 trong Windows 10 / 8 / 7

Trường hợp nào thì sử dụng IAM:

  • Kiểm soát quyền truy cập ở mức độ chi tiết vào các tài nguyên AWS: IAM cho phép người dùng của bạn kiểm soát việc truy cập vào các API dịch vụ AWS và các tài nguyên cụ thể. IAM cũng cho phép bạn thêm các điều kiện cụ thể như thời gian trong ngày để kiểm soát cách thức người dùng có thể sử dụng AWS, địa chỉ IP gốc của họ, họ có dùng SSL hay không, hay họ có xác thực bằng thiết bị xác thực đa yếu tố hay không.
  • Xác thực đa yếu tố cho những người dùng có đặc quyền cao: Bảo vệ môi trường AWS của bạn bằng cách sử dụng AWS MFA, một tính năng bảo mật miễn phí có chức năng tăng cường thông tin xác thực tên người dùng và mật khẩu. MFA yêu cầu người dùng phải chứng minh đang có trên tay một thiết bị phần cứng token MFA hoặc một thiết bị di động có MFA bằng cách nhập đúng mã MFA.
  • Phân tích truy cập: IAM giúp bạn phân tích truy cập trên toàn bộ môi trường AWS của bạn. Các nhóm bảo mật và quản trị viên của bạn có thể nhanh chóng xác thực rằng các chính sách của bạn chỉ cung cấp quyền truy cập công khai và giữa các tài khoản như dự định tới các tài nguyên của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng xác định và điều chỉnh chính sách của mình để chỉ cho phép truy cập vào các dịch vụ đang được sử dụng. Điều này giúp bạn tuân thủ tốt hơn nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
  • Tích hợp với danh bạ của công ty: Bạn có thể sử dụng IAM để cấp cho nhân viên và ứng dụng quyền truy cập liên kết vào Bảng điều khiển quản lý AWS và API dịch vụ AWS, thông qua các hệ thống danh tính có sẵn của bạn như Microsoft Active Directory. Bạn có thể dùng bất kỳ giải pháp quản lý danh tính nào hỗ trợ SAML 2.0 hoặc có thể dùng một trong những mẫu liên kết của chúng tôi (SSO Bảng điều khiển AWS hoặc Liên kết API).

Cách thức hoạt động:

  • Quản lý người dùng IAM và quyền truy cập của những người dùng đó – Bạn có thể tạo người dùng trên IAM, gán cho họ những thông tin xác thực bảo mật riêng (nói cách khác là các khóa truy cập, mật khẩu và thiết bị xác thực đa yếu tố) hoặc yêu cầu thông tin xác thực bảo mật tạm thời để cho phép người dùng truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS. Bạn có thể quản lý các quyền để kiểm soát những hoạt động mà người dùng có thể thực hiện.
  • Quản lý vai trò IAM và quyền của các vai trò đó – Bạn có thể tạo các vai trò trên IAM và quản lý các quyền để kiểm soát những hoạt động mà thực thể hoặc dịch vụ AWS được trao vai trò đó có thể thực hiện. Bạn cũng có thể xác định thực thể nào được phép sử dụng vai trò. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng các vai trò liên kết dịch vụ để trao quyền cho các dịch vụ AWS có khả năng thay bạn tạo và quản lý tài nguyên AWS.
  • Quản lý người dùng liên kết và quyền của những người dùng đó – Bạn có thể bật liên kết danh tính để cho phép các danh tính hiện có (người dùng, nhóm và vai trò) trong công ty của bạn truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, gọi các API AWS và truy cập tài nguyên mà không cần phải tạo người dùng IAM cho từng danh tính. Dùng bất kỳ giải pháp quản lý danh tính nào hỗ trợ SAML 2.0 hoặc dùng một trong những mẫu liên kết của chúng tôi (SSO Bảng điều khiển AWS hoặc Liên kết API).

Làm thế nào tạo tài khoản IAM (Identity and Access Management)

Step1: Login vào AWS với tài khoản root của bạn (Tài khoản khi đăng ký AWS)

Tìm kiếm dịch vụ có tên là IAM, và click vào kết quả tìm kiếm.

Identity and Access Management

Step2: Tại trang Welcome to Identity and Access Management click chọn User bên Dashboard -> Add user

Identity and Access Management

Step3: Điền đầy đủ thông tin trong mục Add user

Note: trong mục AWS access type sẽ có 2 lựa chọn trong đó Programmatic access: hiểu ngắn ngọn là có thể sử dụng command line truy xuất các dịch vụ Amazon và AWS Management Console access: có thể đăng nhập và quản lý thông qua giao diện web của Amazon. Tùy vào user mà chúng ta sẽ set access type là loại gì.

Identity and Access Management

Step4: Thiết lập quyền hạn cho tài khoản IAM

AWS cung cấp sẽ cho bạn những tùy chọn giúp bạn dễ dàng thiết lập quyền hạn như: tạo mới hoặc sử dụng sẵn những policies đã được AWS cung cấp.

Identity and Access Management

Step5: Add tags (optional) và Review lại tài khoản và lựa chọn create user để tạo tài khoản

Sau khi hoàn tất bạn sẽ nhận được thông báo “Success” thành công. Cũng khá dễ phải không !. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ điều gì thắc mắc.

Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> Làm thế nào mở lại Tab đã đóng trong Google Chrome

>> [Giveaway] Ashampoo Snap 9 – miễn phí license bản quyền

ADS


WHAT NEXT

MICROSOFT

MS SQL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *