5 cách reset cấu hình Firewall về mặc định trong Windows 10

Làm thế nào để reset cấu hình Firewall về mặc định trong Windows 10 ?. Hãy dùng ngay 1 trong 5 cách sau:

>> [Giveaway] AOMEI OneKey Recovery Pro – free license

>> 3 cách giới hạn hiệu năng CPU dùng cho Windows Defender trong Windows 10

Phương pháp 1: Sử dụng Control Panel

 • Open the Control Panel, trong mục View by chuyển sang Large icons. Tiếp tục click chọn Windows Defender Firewall.
 • Tiếp tục click chọn Restore defaults ở mục phía bên trái.
reset cấu hình Firewall
 • Click chọn nút Restore defaults.
 • Khi có một hôm thoại xuất hiện, hãy click chọn YES để khôi phục cấu hình Firewall về mặc định.

Phương pháp 2: Sử dụng Windows Defender

 • Open the Windows Defender app và lựa chọn Firewall & network protection ở menu bar phía bên trái. Tiếp tục click chọn “Restore firewalls to default” ở menu phía bên phải.
reset cấu hình Firewall
 • Tiếp tục lựa chọn Restore defaults và click confirmation như tại phương pháp 1.

Phương pháp 3: Sử dụng Windows Firewall with Advanced Security

 • Mở hộp thoại run bằng nút “Windows + R”, nhập vào wf.msc và Enter để mở Windows Firewall with Advanced Security.
 • Click chuột phải vào “Windows Defender Firewall with Advanced Security on Local Computer” và click chọn “Restore Default Policy“.
reset cấu hình Firewall
 • Click YES khi bạn nhận được hộp thoại confirmation.

Phương pháp 4: Reset cấu hình Firewall bằng Command Prompt (CMD)

 • Mở Command Prompt với quyền administrator, và nhập vào câu lệnh sau.

netsh advfirewall reset

reset cấu hình Firewall
 • Nhấn Enter và mọi cấu hình firewall sẽ được reset về mặc định

Phương pháp 5: Reset cấu hình Firewall bằng Windows PowerShell

 • Mở Windows PowerShell với quyền administrator và sử dụng câu lệnh sau:

(New-Object -ComObject HNetCfg.FwPolicy2).RestoreLocalFirewallDefaults()

 • Firewall rules sẽ được khôi phục về mặc định ngay lập tức.

Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE


WHAT NEXT

LINUX

MICROSOFT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *