4 cách check serial của ổ cứng SSD, HDD trên Windows

Làm thế nào check serial của ổ cứng SSD, HDD trên Windows ? Hãy làm theo một trong 4 cách sau.

>> Làm thế nào cài đăt SQL Server 2016 trên Windows Server 2016 Failover Cluster – Part 1

>> [AWS] Security Groups? Làm thế nào tạo và quản lý Security Groups?

Phương pháp 1: Kiểm tra nhãn dãn (Sticker Label)

Kiểm tra nhãn được in bên ngoài ổ cứng, tuy nhiên bạn cần mở PC hoặc Laptop mới có thể thấy nó.

Dãy serial number sẽ thường được bắt đầu với “Serial No”, “S/N” hoặc “SN”. Với một số dòng cao cấp sẽ có cả QR code để bạn có thể scan ngay lập tức và kiểm tra thời hạn bảo hành

Phương pháp 2: Sử dụng Command Prompt (CMD)

  • Mở CMD với quyền administrator và nhập vào câu lệnh sau:

wmic diskdrive get model,name,serialnumber

Bạn sẽ có ngay thông tin về model, name, serial number và toàn bộ ổ đĩa mà bạn đang có.

Phương pháp 3: Sử dụng Windows PowerShell

  • Mở Windows PowerShell với quyền administrator và nhập vào câu lệnh sau:

Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName,SerialNumber

Tại cột FriendlyName bạn sẽ biết được thông tin nhà sản xuất và loại ổ cứng bạn đang sử dụng.

Phương pháp 4: Sử dụng công cụ từ bên thứ 3

Nếu bạn đang sử dụng ổ cứng của Seagate bạn có thể sử dụng công cụ DriveDetect.exe. Nó sẽ cho bạn biết chính xác các thông tin về serial number hay model. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Speccy được phát triển từ Piriform Ltd. Ngoài những thông tin cơ bản Speccy còn cho bạn biết nhiều hơn như nhiệt độ hay tình trạng ổ cứng…etc

Đó là toàn bộ các cách check serial của ổ cứng SSD, HDD trên Windows. Cũng khá dễ phải không. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc măc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> [Giveaway] Malware Hunter Pro – free license bản quyền 1 năm

>> Làm thế nào cài đặt Ubuntu 20.04 trên VirtualBox


WHAT NEXT

MICROSOFT

Tối ưu hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *