3 cách giới hạn hiệu năng CPU dùng cho Windows Defender trong Windows 10

Làm thế nào để giới hạn hiệu năng CPU dùng cho Windows Defender trong Windows 10 ? Hãy thử ngay 1 trong 3 cách sau, tuy nhiên hãy chắc chắn rằng bạn hiểu bạn đang làm gì.

>> [Giveaway] NIUBI Partition Editor Professional – free license

>> 4 cách check serial của ổ cứng SSD, HDD trên Windows

Phương pháp 1: Sử dụng PowerShell.

  • Mở PowerShell với quyền administrator và thực hiện câu lệnh sau.

Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

Windows Defender

Nó sẽ cho bạn xem hiệu năng tối đa CPU sử dụng cho Windows Defender

  • Tiếp tục sử dụng câu lệnh sau để giảm mức tiêu thụ CPU:

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 30

Giờ đây Windows Defender sẽ không sử dụng quá 30% CPU

Phương pháp 2: Sử dụng Group Policy

  • Mở Local Group Policy Editor mà tìm đến Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Defender Antivirus -> Scan. Tại pane bên phải, double-click on the “Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan” policy.
Windows Defender
  • Tích chọn Enable và điền vào giá trị % mà bạn muốn sử dụng. Tiếp tục click Apply và OK.
  • Khởi động lại máy tính để áp dụng sự thay đổi.

Phương pháp 3: Sử dụng Registry Editor

  • Mở Registry Editor và chuyển tới đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

Windows Defender
  • Right-click on the “Windows Defender” key and select New -> Key. Name it Scan.
  • Tiếp tục, right-click vào Scan and select New -> DWORD (32-bit) Value.
Windows Defender
  • Đặt tên cho DWORD là AvgCPULoadFactor, double-click và chỉ định maximum CPU percentage for Windows Defender.
  • Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính.

Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thăc mắc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> 3 phương pháp kiểm tra Motherboard Model trong Windows 10

>> [Giveaway] iScreenKit – miễn phí license bản quyền 1 năm


WHAT NEXT

WINDOWS 10 /8 /7

VIRTUAL SOFTWARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *