3 cách để Disable IPv6 trong Windows 10 / 8 / 7

Làm thế nào để Disable IPv6 trong Windows 10 / 8 / 7.? Hãy thử ngay 3 cách sau. Trước khi bắt tay vào làm bạn hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về IPv6 và việc sử dụng nó để làm gì.

>> Top 20 câu lệnh LINUX giúp khắc phục sự cố mạng

>> Lubuntu – Hệ điều hành Linux dành cho máy cấu hình thấp

Phương pháp 1: Disable IPv6 trong Network Adapter Properties

  • Từ hộp thoại RUN bạn nhập vào “ncpa.cpl” -> Enter để mở lên trình quản lý Network Adapter Properties
  • Click chuột phải vào network adapter mà bạn muốn disable IPV6 và chọn Properties
Disable IPv6
  • Loại bỏ dấu tích tại mục Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) và click chọn OK
  • Bạn có thể làm tương tự đối với các card mạng khác.

Phương pháp 2: Disable IPv6 thông qua PowerShell

  • Mở PowerShell với quyền administrator. Sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra trạng thái IPv6 trên toàn bộ card mạng

Get-NetAdapterBinding -ComponentID ms_tcpip6

Disable IPv6
  • Sử dụng câu lệnh sau để tắt IPv6

Disable-NetAdapterBinding -Name "Wi-Fi" -ComponentID ms_tcpip6

Hãy thay thế tên “Wi-Fi” bằng tên card mạng bạn muộn disable. Hoặc sử dụng wildcard * để tắt IPv6 trên toàn bộ card mạng

Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6

Khi muốn bật lại IPv6 thì sử dụng câu lệnh sau:

Enable-NetAdapterBinding -name * -ComponentID ms_tcpip6

Phương pháp 3: Disable IPv6 sử dụng Command Prompt

  • Mở CMD với quyền administrator và sử dụng câu lệnh sau:

reg add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters” /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 255 /f

Disable IPv6
  • Khởi động lại máy tính và sử dụng câu lệnh “ipconfig /all” để kiểm tra trạng thái IPv6.
Disable IPv6
  • Để bật lại IPv6 bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /f

Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE

>> Dòng lệnh Run trong Windows 10

>> Top 5 giải pháp backup máy ảo trên VMWARE ESXI


WHAT NEXT

AWS

ANTIVIRUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *