2 cách dùng phần mềm Windows với Compatibility Mode

Làm thế nào chạy một phần mềm cũ trên windows 10 ? Compatibility Mode chính là một giải pháp cho bạn.

>> Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS

>> Top 5 giải pháp backup máy ảo trên VMWARE ESXI

Phương pháp 1: Enable Compatibility Mode

  • Click chuột phải vào phần mềm bạn muốn và lựa chọn tab Properties.
  • Tìm đến tab Compatibility, tích vào mục check the “Run this program in compatibility mode for” và lựa chọn version của Windows mà bạn muốn sử dụng.
Compatibility Mode
  • Click chọn Apply -> OK. Sau khi bạn đã thay đổi và mở lại phần mềm, máy tính sẽ buộc phần mềm chạy ở chế độ tương tích với windows mà bạn chọn.

Phương pháp 2: Enable Compatibility Mode bằng CMD

  • Hãy xác định phần mềm của bạn tương thích với window bao nhiêu qua bảng sau:
DescriptionValue Data
Windows 8WIN8RTM
Windows 7WIN7RTM
Windows Vista SP2VISTASP2
Windows Vista SP1VISTASP1
Windows VistaVISTARTM
Windows XP SP3WINXPSP3
Windows XP SP2WINXPSP2
Windows 98WIN98
  • Mở CMD với phần quyền administrator và sử dụng câu lệnh sau

reg.exe Add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" /v "C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 7.3.1\bin\PacketTracer7.exe" /d "WIN8RTM

Compatibility Mode

Trong đó:

  • C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 7.3.1\bin\PacketTracer7.exe: là đường dẫn của phần mềm
  • WIN8RTM: là phiên bản windows mà phần mềm của bạn tương thich.

Cũng khá dễ phải không. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào. Chúc các bạn thành công !

READ MORE


WHAT NEXT

LINUX

eBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *